Prometeusz i Pandora skrywają się w pierścieniach

pia18334-1041

Prometeusz i Pandora dobrze się chowają w pierścieniach Saturna na powyższym zdjęciu.

Prometeusz (86 km średnicy) oraz Pandora (81 km średnicy) krążą wokół planety w pobliżu wąskiego pierścienia F, za którego kształt w pewnym stopniu odpowiada ich wpływ grawitacyjny. 

Na powyższym zdjęciu Prometeusz to pierwszy księżyc od lewej w płaszczyźnie pierścieni (mniej więcej w środku kadru). Pandora znajduje się po prawej stronie kadru.

Zdjęcie zostało wykonane w zakresie widzialnym w skali 10 km/piksel przez sondę Cassini w dniu 6 maja 2015 r z odległości 994 000 km od Prometeusza.

Źródło: NASA/JPL-Caltech/Space Science Institute

Popularyzator astronomii. Kulturalny cham. Od 2023 r. redaktor naczelny portalu Focus.pl Od 2015 r. prowadzi własny portal Puls Kosmosu. Od 2020 do 2023 r. pisał o kosmosie także na łamach Spider's Web.

You may also like...