NGC 1973, NGC 1975 oraz NGC 1977

RunningN1977Block-2

NGC 1973, NGC 1975 oraz NGC 1977, grupa mgławic refleksyjnych. Cechą charakterystyczną tego typu mgławic jest to, że światło z nich pochodzące jest światłem odbitym od innych gwiazd, ponieważ promieniowanie pobliskiej gwiazdy/gwiazd nie jest wystarczające aby nastąpiła jonizacja gazów w mgławicy. Te trzy piękne formacje często są pomijane, gdyż w ich sąsiedztwie znajduje się Wielka Mgławica Oriona (mgławica typu emisyjno-refleksyjnego (dyfuzyjna)) która widoczna jest gołym (nieuzbrojonym) okiem, wchodzi ona także w skład tak zwanego Obłoku Molekularnego w Orionie.

Author: Redakcja