NASA – Space Launch System (SLS) i CubeSat-y

cubegif31-1041
CuSP (kliknij aby uruchomić animację)

Podczas kiedy NASA pracuje nad swoim najbardziej zaawansowanym obecnie przedsięwzięciem czyli systemem SLS (Space Launch System), który docelowo ma być gotowy do testów w 2018 roku i ma służyć jako docelowy transport człowieka w kierunku Marsa, wychodzi na to, że rozstrzygnięta została kwestia co znajdziemy na pokładzie pierwszej rakiety SLS. NASA ogłosiła dzisiaj, że na inauguracyjny lot SLS załapie się heliofizyczny CubeSat!  Poniżej krótki film o SLS.

O co chodzi z tym Cube Satem ? CubeSat w tłumaczeniu na język polski to po prostu mały satelita w kształcie sześcianu, nie cięższy niż 1.33 kg. Tyle teorii. Ten konkretny (CuSP – CUbesat Solar Particles) ma badać słoneczne cząstki oraz pola magnetyczne naszej gwiazdy. CuSP będzie orbitował wokół Słońca w przestrzeni międzyplanetarnej mierząc docierające do niego promieniowanie słoneczne, które jak już wiemy z poprzednich artykułów (edukacja) jest sprawcą wielu obserwowanych na ziemi ciekawych, ale i czasami niebezpiecznych dla naszej infrastruktury zjawisk. CuSP jest dla nas niezwykle ważny, pozwoli on na obserwację oraz przewidywanie możliwych skutków promieniowania co najmniej kilka godzin przed tym jak dotrą do Ziemi. Pozwoli nam to także zdecydowanie lepiej zrozumieć i w efekcie poprawić obecne modele pogody kosmicznej (w tym naszej magnetosfery). CuSP składa się z sześciu pojedynczych CubeSatów, heliofizycy już zacierają ręce na wieści, iż już pod koniec 2018 roku będziemy mieć w kosmosie przyrządy, które pozwolą nam spojrzeć dokładniej na zjawiska takie jak Koronalny Wyrzut Masy czy Wiatr Słoneczny. Obecnie zjawiska te badane są przez różne instrumenty, które zazwyczaj znajdują się bądź na orbicie ziemskiej bądź w punkcie L1 Lagrange’a (punkt między Słońcem a Ziemią około miliona mil od Ziemi, w którym równoważą się przyciąganie ze strony Ziemi i ze strony Słońca). To tak jakbyśmy chcieli zrozumieć pogodę na całym Pacyfiku posiadając dane z tylko kilku lokalnych stacji. CuSP ma być też testem dla takiej dość taniej sieci stacji naukowych.

55870main_lagrange4a
Punkty Lagrange’a

Trzy instrumenty które działać będą na tych sześciu satelitach, to odpowiednio: Superthermal Ion Spectrograph (Supertermiczny spektrograf jonowy) SIS, zbudowany przez Southwest Research Institute – ma za zadanie wykryć i scharakteryzować nisko energetyczne cząstki słoneczne. NASA Goddard’s Miniutarized Telescope oraz Proton Telescope (MERiT) odpowidzialny będzie za cząstki wysoko-energetyczne. Ostatni przyrząd to Vector Helium Magnetometer (VHM) zbudowany przez NASA Jet Propulsion Labolatory (JPL) – zbada siłę oraz kierunek pól magnetycznych.

swridesigned

CuSP docelowo przewidziane były na niską orbitę ziemską do badania cząstek blisko bieguna polarnego. Jednak dzięki  możliwości jaka pojawiła się razem z testowym lotem SLS pod koniec 2018 roku, naukowcy postanowili zmienić dotychczasowe plany i skorzystać z szansy realizacji dużo ambitniejszego planu.

Źródło: NASA

Author: Redakcja