Herbig-Haro 24

Star Wars release
Herbig-Haro 24 / NASA, Hubble-Europe Collaboration

1300 lat świetlnych od nas w gwiezdnym żłobku w Obłoku Molekularnym w Orionie, potężne strumienie kosmicznych energetycznych dżetów, to znak narodzin nowej gwiazdy! Protogwiazda w centrum HH24 otoczona jest przez obłoki molekularne, dlatego też sama protogwiazda nie jest bezpośrednio widoczna. O jej obecności informują nas chociażby piękne dżety. Te wysoko skolimowane dżety częściowo zjonizowanej plazmy, mogą poruszać się z prędkością nawet do 1000 km/s ! Związane są bezpośrednio z młodą gwiazdą, a konkretnie z jej dyskiem akrecyjnym.

Ich obraz może zmienić się w bardzo krótkich odstępach czasu, poruszają się one w kierunku od swoich macierzystych gwiazd do obłoków gazu w przestrzeni międzygwiazdowej. Obserwacje Kosmicznego Teleskopu Hubble’a ujawniają bardzo skomplikowaną ewolucję obiektów Herbiga-Haro na przestrzeni kilku lat, spośród których jedne zanikają, a inne ulegają pojaśnieniu w wyniku zderzeń z większą ilością materiału ośrodka międzygwiezdnego. Nazwa Herbig-Haro pochodzi od nazwisk odkrywców.

HH_object_diagram.svg

 

Author: Redakcja