lor_0374787119_wcs_asinh_m3_to_50_nup_rhs

lor_0374787119_wcs_asinh_m3_to_50_nup_rhs

Radek Kosarzycki

Popularyzator astronomii. Kulturalny cham. Od 2015 r. codziennie pisze i mówi o kosmosie na Pulsie Kosmosu. Od 2020 r. pisze o kosmosie także na najlepszym polskim portalu technologicznym Spider's Web.