XMM-Newton (ultraviolet) Image of the Crab Nebula

XMM-Newton (ultraviolet) Image of the Crab Nebula

Radek Kosarzycki

Popularyzator astronomii. Kulturalny cham. Od 2015 r. codziennie pisze i mówi o kosmosie na Pulsie Kosmosu. Od 2020 r. pisze o kosmosie także na najlepszym polskim portalu technologicznym Spider's Web.