SPHERE images the edge-on disc around the star GSC 07396-00759

SPHERE images the edge-on disc around the star GSC 07396-00759

Radek Kosarzycki

Popularyzator astronomii. Kulturalny cham. Od 2015 r. codziennie pisze i mówi o kosmosie na Pulsie Kosmosu. Od 2020 r. pisze o kosmosie także na najlepszym polskim portalu technologicznym Spider's Web.