embargo20180518fordisplay4flat8x10300dpiedit1textflat

embargo20180518fordisplay4flat8x10300dpiedit1textflat

Radek Kosarzycki

Popularyzator astronomii. Kulturalny cham. Od 2015 r. codziennie pisze i mówi o kosmosie na Pulsie Kosmosu. Od 2020 r. pisze o kosmosie także na najlepszym polskim portalu technologicznym Spider's Web.