Autor: Radek Kosarzycki

Popularyzator astronomii. Redaktor w Spider's Web.