Teleskopy ESO odkrywają gigantyczne plamy magnetyczne na gorących gwiazdach

Korzystając z teleskopów ESO w Chile, astronomowie z Uniwersytetu w Padwie odkryli potężne plamy na powierzchni bardzo gorących gwiazd wewnątrz trzech różnych gromad gwiazd....