Tag: Ewolucja galaktyk

Przewidywania modelu dla trzech różnych obszarów Drogi Mlecznej (Credit: M. Noguchi, Nature). Kontury pochodzą z obserwacji za pomocą APOGEE (Credit: M. Haywood et al. A&A, 589, 66 (2016), ESO).

Gwiazdy pamiętają ponowne narodziny naszej galaktyki

Droga Mleczna już raz umarła, a teraz znajdujemy się w jej drugim życiu. Obliczenia przeprowadzone przez Masafumi Noguchi (Tohoku University) odsłoniły przed nami wcześniej nieznane szczegóły historii naszej galaktyki. Wyniki badań zostały opublikowane 26 lipca w periodyku Nature. Gwiazdy w Drodze Mlecznej formowały się w dwóch różnych epokach wykorzystując do tego […]

Masywna galaktyka eliptyczna daleko od nas i dawno temu

Masywna galaktyka eliptyczna daleko od nas i dawno temu

Galaktyki zazwyczaj dzielą się na dwie kategorie: eliptyczne zbiory czerwonawych, starych gwiazd, które powstały głównie na wczesnych etapach historii Wszechświata oraz spiralne obiekty zdominowane przede wszystkim przez niebieskie, młode gwiazdy. Droga Mleczna to właśnie taka galaktyka spiralna, w której aktywnie powstają nowe gwiazdy. Aby zrozumieć wzrost galaktyk na przestrzeni kolejnych […]

Tajemnica brutalnej śmierci galaktyk w lokalnym Wszechświecie

Tajemnica brutalnej śmierci galaktyk w lokalnym Wszechświecie

To wielka astrofizyczna sprawa kryminalna. W całym Wszechświecie mordowane są galaktyki, a naukowcy starają się znaleźć sprawcę tych wszystkich zabójstw. Najnowsze badania opublikowane wczoraj przez międzynarodowy zespół badaczy z International Centre for Radio Astronomy Research (ICRAR) starają się rozwiązać tę zagadkę. Najnowsze badania pozwalają stwierdzić, że zjawisko zwane odzieranie pod […]

Zdjęcie bogatej w gaz galaktyki GASS 3505 wykonane w zakresie optycznym. W zakresie radiowym w tej galaktyce wyraźnie widać pierścień neutralnego gazu wodorowego będący wynikiem akrecji (widoczny jest także delikatny strumień materii po lewej stronie). Astronomowie doszli do wniosku, że w tej galaktyce zachodzi bardzo niewiele procesów gwiazdotwórczych - powstaje tam mniej niż 0.1 masy Słońca rocznie Źródło: Gereb et al. 2016

GASS 3505: Bogata w gaz spokojna galaktyka

Zimny gaz w formie neutralnych atomów wodoru stanowi zapas materii do formowania gwiazd w galaktykach znajdujących się tak w pobliskim jak i odległym Wszechświecie. Zrozumienie w jaki sposób gaz akreowany jest przez galaktyki jest bardzo istotnym zadaniem dla astronomów ponieważ świeże dostawy gazu napędzają trwające procesy gwiazdotwórcze. W najbardziej rozpowszechnionej […]

Dżety czarnych dziur mogą ogrzewać całe galaktyki

Dżety czarnych dziur mogą ogrzewać całe galaktyki

Nowe badania przeprowadzone przez grupę astrofizyków kierowaną przez dra K. Dasyra wskazują, że dżety emitowane przez czarne dziury mogą wpływać na procesy gwiazdotwórcze w galaktykach poprzez ogrzewanie olbrzymich ilości gazu znajdującego się nawet bardzo daleko od nich. Wyniki badań opierają się na obserwacjach pobliskiej galaktyki IC5063 wykonanych za pomocą obserwatorium […]

Źródło: University of Notre Dame

Szczegółowa mapa przedstawiająca powstawanie Drogi Mlecznej

Wykorzystując barwy do zidentyfikowania szacowanego wieku ponad 130 000 gwiazd w halo Drogi Mlecznej, astronomowie z Notre Dame stworzyli najwyraźniejszy obraz procesu powstawania galaktyki niemal 13.5 miliardów lat temu. Astrofizyczka Daniela Carollo z Wydziału Fizyki na Uniwersytecie Notre Dame oraz Timothy Beers, Dyrektor Wydziału Astrofizuki z Notre Dame oraz Vinicius […]

Galaktyka COSMOS-1908 w centrum tego zdjęcia wykonanego za pomocą Kosmicznego Teleskopu Hubble'a. Niemal każdy obiekt na tym zdjęciu to osobna galaktyka. Wiele z nich znajduje się bliżej Ziemi niż COSMOS-1908. Źródło: Ryan Sanders oraz zespół CANDELS

Astronomowie mierzą ilość tlenu w odległej galaktyce

Astronomowie z UCLA wykonali pierwsze dokładne pomiary obfitości tlenu w odległej galaktyce. Tlen, trzeci pod względem obfitości pierwiastek chemiczny we Wszechświecie, powstaje we wnętrzach gwiazd i uwalniany jest w przestrzeń międzygwiezdną wraz ze śmiercią masywnych gwiazd. Określenie ilości tlenu stanowi klucz do zrozumienia ruchu materii w galaktykach i w ich […]

Zdjęcia niebieskiej, zielonej i czerwonej galaktyki powstałe w ramach symulacji EAGLE. Zielona galaktyka w trakcie przekształcania z niebieskiej w czerwoną wraz z wyczerpywaniem się gazu. Źródło: James Trayford/EAGLE/Durham University

Co kolory mówią nam o ewolucji galaktyk?

Międzynarodowy zespół naukowców działający pod kierownictwem astronomów z Institute for Computational Cosmology (ICC) w Durham wykorzysta nowe techniki modelowania komputerowego Wszechświata do zbadania kolorów galaktyk i związki między tymi kolorami a ewolucją galaktyk. Wykorzystując najnowocześniejsze symulacje EAGLE, badacze stworzyli modele przedstawiające jak wiek gwiazd w galaktykach, i skład chemiczny tych […]