Nowo odkryta planeta przejmuje koronę największej planety w układzie Kepler-88

Swoistym królem naszego układu planetarnego jest Jowisz, który dzięki swoim wpływom grawitacyjnym panuje nad wszystkimi pozostałymi planetami. Dzięki masie dwukrotnie większej od masy Jowisza...