plu

Kilkanaście minut temu rozpoczęła się kolejna konferencja zespołu New Horizons podsumowujące nowe informacje dotyczące Plutona:

– jutro będą nowe zdjęcia kolorowe,

– ilość pracy teraz sprawia, że czujemy się jak byśmy „jechali windą przez dekadę, a teraz wsiedliśmy do rakiety naddźwiękowej” (A.Stern),

CJzZ9CwW8AA155w

– zbudowany przez studentów instrument mierzący ilość pyłu w pobliżu Plutona zbiera własne dane i zostaną one przesłane nieco później,

– największe ryzyko będzie podczas przelotu przez płaszczyznę orbity księżyców,

– aktualne modele wskazują na ryzyko 1:10000 zderzenia z zagrażającymi sondzie ziarnami pyłu,

– jutro będzie trochę adrenaliny w zespole, New Horizons skupi się na zbieraniu danych i kontakt z Ziemią nawiązany zostanie dopiero po 24 godzinach, oczekiwanie na ten pierwszy sygnał będzie z pewnością emocjonujące, ale Alan Stern mówi, że będzie spał spokojnie,

– promień Plutona to 1185 km, co jednoznacznie oznacza, że jest największym obiektem Pasa Kuipera (dotychczas nie było jasne czy największy jest Pluton czy Eris), oznacza to, że składa się w większej niż wcześniej przypuszczano ilości lodu i ma mniejszą gęstość,

– potwierdzone występowanie lodowych czap polarnych składających się z metanu i azotu,

– instrumenty wskazują uciekający z atmosfery azot – odkryto go wcześniej niż przypuszczano, a to oznacza, że ucieka z większą prędkością niż sądzono lub ucieczka spowodowana jest innym niż proponowanym mechanizmem,

– tak swoją drogą:

mhm