oppymars

Łazik Opportunity na krawędzi krateru Endevour. Zdjęcie wykonane 29 stycznia 2016 roku o godzinie 22:15.

Źródło: rwr

By Radek Kosarzycki

Popularyzator astronomii. Redaktor w Spider's Web.