b42628f79a294675b36162209f86e045_L

NASA sformalizowała swój program wykrywania i śledzenia obiektów zbliżających się do Ziemi (NEO) tworząc Planetary Defense Coordination Office (PDCO).

Biuro będzie się mieściło w  Dziale Nauk Planetarnych NASA mieszczącycm się w Dyrektoracie Misji Naukowych w Waszyngtonie. Będzie ono odpowiedzialne za nadzorowanie wszystkich finansowanych przez NASA projektów wyszukiwania i charakteryzowania planetoid i komet przechodzących w pobliżu orbity Ziemi.  Zadaniem biura będzie także koordynowanie międzyagencyjnych i międzyrządowych wysiłków w zakresie  odpowiedzi na jakiekolwiek zagrożenie związane z obiektami zbliżającymi się do Ziemi.

Jak dotąd udało się odkryć ponad 13 500 obiektów typu NEO o dowolnym rozmiarze – ponad 95 procent z nich odkryto w ramach przeglądów finansowanych od 1998 roku przez NASA. Aktualnie rocznie odkrywa się średnio 1500 nowych obiektów tego typu.

„Wykrywanie i śledzenie obiektów NEO, a tym samym ochrona Ziemi przed nimi to kwestia, którą NASA i jej partnerzy z całego świata uważają za niezmiernie istotną,” powiedział John Grunsfeld, zastępca administratora Dyrektoratu Misji Naukowych NASA w Waszyngtonie. „Mimo, że aktualnie nie znamy ani jednego obiektu, który bezpośrednio zagrażałby Ziemi, wydarzenie do którego doszło w 2013 roku nad Czelabińskiem przypomina nam, że musimy być czujni i mieć oczy szeroko otwarte.”

Od pewnego czasu NASA angażuje się w międzynarodowe wysiłki mające na celu stworzenie planów obrony przed zagrożeniem ze strony obiektów NEO i utworzenie biura znacznie rozszerzy udział NASA w tym zakresie.

Oprócz wykrywania i śledzenia potencjalnie niebezpiecznych obiektów, biuro będzie wydawało informacje o bliskich Ziemi przejściach planetoid i komet oraz ostrzeżenia w przypadku wykrycia bezpośrednio zagrożenia wejściem obiektu w atmosferę ziemską.

Astronomowie wykrywają obiekty bliskie Ziemi wykorzystując do tego naziemne teleskopy rozmieszczone na całej Zemi oraz kosmiczny teleskop podczerwony NEOWISE. Zebrane w ten sposób dane zbierane są przez Minor Planet Center ustanowione przez Międzynarodową Unię Astronomiczną. Po wykryciu obiektu precyzyjnie obliczana jest jego orbita, a następnie jego położenie jest monitorowane przez Center for NEO Studies (CNEOS) w NASA Jet Propulsion Laboratory w Pasadenie. Wybrane obiekty NEO są nieco dokładniej badane za pomocą InfraRed Telescope Facility, Kosmicznego Teleskopu Spitzer oraz radarów.

Z uwagi na fakt, że przyjmuje się, iż odkryto już ponad 90% obiektów NEO o średnicy większej niż 1 kilometr wysiłki agencji skupiają się na poszukiwaniu obiektów większych niż 140 metrów. W 2005 roku NASA otrzymała zadanie odkrycia 90% tej populacji obiektów NEO do końca 2020 roku.  Jak dotąd przeglądy finansowane przez NASA umożliwiły odkrycie 25% populacji tych obiektów średniego rozmiaru, które wciąż mogą stanowić istotne zagrożenie dla Ziemi.

Długofalowe działania w zakresie ochrony planetarnej obejmują rozwijanie technologii i technik odchylania toru lotu obiektów, które mogą się znajdować na kursie kolizyjnym z Ziemią.

Koncepcja stworzenia centralnego biura zajmującego się koordynacją wysiłków skupiających się na wykrywaniu i ochronie przed planetoidami rozważana była od 2010 roku.  Jeszcze w 2010 roku program obserwacji obiektów NEO miał budżet 4 milionów dolarów. W tym samym roku prezydent USA ogłosił nowy cel dla NASA – załogowa misja do planetoidy. Prezydencki budżet na rok podatkowy 2012 zakładał przeznaczenie 20.4 milionów dolarów na rozszerzony program obserwacji NEO. W 2012 roku wystartował także Asteroid Grand Challenge, którego głównym celem jest znalezienie wszystkich niebezpiecznych planetoid – finansowanie wzrosło tym samym do 40 milionów dolarów w 2014 roku. Dzięki temu wzrostowi tempo wykrywania nowych obiektów NEO wzrosło o 40 procent i pozwoliło na rozpoczęcie prac nad potencjalnymi technikami odchylania toru lotu planetoid.

W 2015 roku Program Obserwacji obiektów NEO wspierał 54 trwające projekty obejmujące wykrywanie, śledzenie i charakteryzację planetoid. Dziewięć z tych projektów skupia się natomiast na technikach unikania zderzenia z planetoidami.

Ostatnio przegłosowany budżet na rok 2016 obejmuje przeznaczenie 50 milionów dolarów na obserwacje obiektów NEO i ochronę planetarną i stanowi 10-krotny wzrost środków przeznacznych na tego typu badania w ciągu zaledwie 5 lat.

Aby otrzymywać bieżące informacje o mijających nas planetoidach NASA uruchomiła widget, który przedstawia pięć najbliższych przelotów w pobliżu Ziemi. Informacje przedstawiane w widgecie pochodzą z kompletnej listy ostatnich i nadchodzących przejść obiektów NEO w pobliżu Ziemi.

Więcej informacji o Planetary Defense Coordination Office dostępnych jest pod adresem:

http://www.nasa.gov/planetarydefense

Źródło: astronomynow