Odkrycie młodych gwiazd w starych gromadach gwiezdnych może zmusić naukowców do zrewidowania naszej wiedzy o jednym z najpowszechniejszych obiektów kosmicznych.

Dr Bi-Qing For z International Centre for Radio Astronomy Research w Perth przypomina, że wiedza o procesach ewolucji gwiazd stanowi podstawę naszej wiedzy astronomicznej.

We Wszechświecie istnieją biliony miliardów gwiazd, a te które możemy dojrzeć gołym okiem i za pomocą teleskopów obserwujemy i klasyfikujemy od ponad stu lat – dodaje.

Nasze modele ewolucji gwiazd opierają się na założeniu, że gwiazdy znajdujące się w gromadach gwiazd powstawały z tej samej materii mniej więcej w tym samym czasie.

 

[AdSense-A]

 

Gromada gwiazd to grupa gwiazd o wspólnym pochodzeniu, utrzymywanych blisko siebie przez pewien okres czasu .

Ponieważ zakłada się, że gromady gwiazd składają się z gwiazd w podobnym wieku i o podobnym składzie chemicznym, badacze często wykorzystują je jako „astronomiczne laboratoria” pozwalające badać wpływ masy gwiazd na ich ewolucję.

Jeżeli to założenie okaże się niewłaściwe – na co wskazują nasze odkrycia – to te ważne modele będą musiały być ponownie zbadane – dodaje dr For.

Wyniki badań opublikowane wczoraj w periodyku Monthly Notices of the Royal Astronomical Society opisują badania gromad gwiazd znajdujących się w Wielkim Obłoku Magellana, galaktyce satelitarnej Drogi Mlecznej.

Powyższe zdjęcie wykonane za pomocą Kosmicznego Teleskopu Spitzer przedstawia Wielki Obłok Magellana, galaktykę satelitarną Drogi Mlecznej. Na zdjęcie naniesiono położenie 15 gromad gwiazd, w których odkryto różne generacje gwiazd. Źródło: Karl Gordon i Margaret Meixner – Space Telescope Science Institute/AURA/NASA

Nakładając położenie kilku tysięcy młodych gwiazd na położenie gromad gwiazd, naukowcy odkryli 15 kandydatek, które wydają się dużo młodsze od innych gwiazd w tej samej gromadzie.

Formowanie tych młodszych gwiazd mogło być napędzane przez gaz wpływający do gromad z przestrzeni międzygwiezdnej – dodaje współautor artykułu dr Kenji Bekki, także z International Centre for Radio Astronomy Research.

 

[AdSense-B]

Udało nam się wyeliminować tę możliwość za pomocą obserwacji radioteleskopowych, które wykazały brak korelacji między ilością międzygwiezdnego gazu wodorowego a położeniem badanych gromad.

Uważamy, że młodsze gwiazd w rzeczywistości powstały z materii odrzuconej przez starsze gwiazdy na późnych etapach ich ewolucji, co może oznaczać, że odkryliśmy różne generacje gwiazd należących d tej samej gromady.

Dr Bekki zaznaczył, że gwiazdy te są aktualnie zbyt słabe, aby można było je dostrzec za pomocą teleskopów optycznych i całkowicie przesłonięte są otaczającym je pyłem.

Po lewej: Zdjęcie z teleskopu Spitzer przedstawiające Wielki Obłok Magellana, galaktykę satelitarną Drogi Mlecznej. Po prawej: zbliżenie na cztery gromady gwiazd, w których odkryto młode obiekty gwiazdowe. Krzyżykami zaznaczono położenie młodych gwiazd. Kwadraty na zdjęciu po lewej przedstawiają położenie tych czterech gromad. Źródło: Karl Gordon i Margaret Meixner – Space Telescope Science Institute/AURA/NASA

Gwiazdy te zaobserwowano w zakresie podczerwonym za pomocą kosmicznych teleskopów Spitzer i Herschel. Otoczka gazu i pyłu otacza te młode gwiazdy. Z czasem, wraz ze wzrostem masy gwiazd otoczka zapewne zostanie rozwiana – dopiero wtedy gwiazdy staną się widoczne w zakresie optycznym.

Źródło: ICfRAR

Artykuł naukowy: http://dx.doi.org/10.1093/mnrasl/slx015