Teleskopy obserwujące Słońce w zakresie mikrofalowym w 1957 toku (u góry po lewej). Fluktuacje obserwowane w ciągu 60 lat monitorowania Słońca w zakresie mikrofalowym (u góry po prawej) oraz widmo mikrofalowe w każdym minimum cylu (na dole po prawej). W tle pełen dysk Słońca sfotografowany przez teleskop rentgenowski zainstalowany na satelicie Hinode. Źródło: NAOJ/Nagoya University/JAXA

Wykorzystując ponad pół wieku obserwacji, astronomowie z Japonii odkryli, że mikrofale pochodzące ze Słońce w minimach ostatnich pięciu cyklów słonecznych były za każdym razem takie same, mimo dużych różnic między poszczególnymi szczytami aktywności.

Stałe obserwacje Słońca na czterech częstotliwościach w zakresie mikrofalowym (1, 2, 3.75 oraz 9,4 GHz) w Japonii rozpoczęto w 1957 roku w Toyokawa Branch of the Research Institute of Atmospherics na Uniwersytecie w Nagoi. W 1994 roku teleskopy zostały przeniesione na Kampus Nobeyama, gdzie kontynuują obserwacje do teraz.

Grupa badawcza kierowana przez prof. Masumi Shimojo z Obserwatorium NAOJ w Chile przeanalizowała ponad 60 lat danych obserwacyjnych w zakresie mikrofalowym zebranych za pomocą tych teleskopów. Badacze odkryli, że intensywność mikrofalowa oraz widma w minimach ostatnich pięciu cykli były identyczne za każdym razem. Co ciekawe, okresy maksymalnej aktywności słonecznej znacząco się od siebie różniły, tak pod względem intensywności jak i widma.

Masumi Shimojo dodaje: „Poza obserwacjami plam słonecznych, jednorodne długoterminowe obserwacje należą do rzadkości w astronomii Słońca. Odkrycie trendu wykraczającego poza jeden cykl słoneczny jest bardzo cenne. To ważny krok na drodze do zrozumienia procesów odpowiadających za powstawanie i wzmacnianie pól magnetycznych, które odpowiadają za plamy słoneczne i inne formy słonecznej aktywności”.

Słońce przechodzi przez cykl składający się z okresu aktywnego i okresu cichego średnio co 11 lat. Ten „cykl słoneczny” często związany jest z liczbą plam słonecznych, aczkolwiek dotyczy także innych typów aktywności słonecznej. Tak więc samo zliczanie plam słonecznych to zdecydowanie za mało do zrozumienia uwarunkowań aktywności słonecznej.

Mikrofale to kolejny wskaźnik aktywności słonecznej. W przeciwieństwie do plam, mikrofale można obserwować także w pochmurne dni.

Źródło: NINS