Europejska sonda JUICE (Jupiter Icy Moons Explorer) pokonała kolejny istotny etap rozwoju. Zaliczając śpiewająco przegląd wymagań segmentu naziemnego, zespół misji dowiódł, że znajduje się na dobrej drodze do przygotowania operacji sondy niezbędnych do realizacji ambitnych celów naukowych misji.

Sonda JUICE, której start planowany jest 2022 rok rozpocznie 7,5-letnią podróż przez Układ Słoneczny docierając do Jowisza w 2029 roku. Po dotarciu na miejsc spędzi tam trzy i pół roku badając gazowego olbrzyma i jego otoczenie, w szczególności skupiając się na Ganimedesie, Europie i Kallisto – trzech galileuszowych księżycach planety, które najprawdopodobniej skrywają oceany ciekłej wody tuż pod grubymi skorupami lodowymi.

[AdSense-A]

 

W celu zbadania atmosfery, magnetosfery i delikatnych pierścieni Jowisza, jak również zbadania trzech jego księżyców, JUICE zostanie wyposażony w dziesięć najnowocześniejszych instrumentów badawczych, wśród których znajdą się kamery, spektrometry, sonda submilimetrowa, radar, wysokościomierz, eksperyment  radiowy, radiointerferometr oraz czujniki do monitorowania pól magnetycznych i ilości cząstek w otoczeniu.

Po zatwierdzeniu projektu sondy oraz pierwszych testach poszczególnych elementów wyposażenia, misja teraz osiągnęła kolejny etap z powodzeniem dowodząc, że zespoły naziemne, które będą sterować sondą JUICE i zestawem jej instrumentów badawczych spełniają wszystkie niezbędne wymagania.

Choć misje kosmiczne realizowane są nie na Ziemi, a w przestrzeni kosmicznej, to znaczna część pracy wykonywana jest przez inżynierów i naukowców na Ziemi, tzw. segment naziemny, który planuje zadania, monitoruje, wydaje polecenia i komunikuje się z sondą sterując nią tak, aby zbierała dane naukowe z interesujących naukowców źródeł.

Europejska Agencja Kosmiczna w ramach segmentu naziemnego misji JUICE zapewniła Centrum Kontroli Misji (MOC) w ESOC Darmstadt w Niemczech, oraz Centrum Operacji Naukowych (SOC) w ESAC w pobliżu Madrytu w Hiszpanii.

Przegląd wymagań segmentu naziemnego, mający na celu ocenę wdrożenia i postępu prac MOC oraz SOC zakończył się 13 grudnia 2017 roku.

„Portret rodzinny” przedstawiający Jowisza z Wielką Czerwoną Plamą oraz cztery księżyce galileuszowe (od góry: Io, Europa, Ganimedes i Kallisto). Źródło: NASA/JPL/DLR

Tak jak w przypadku innych misji, MOC jest odpowiedzialny za dowodzenie sondą, monitorowanie jej stanu i przesyłanie danych na Ziemię. Oprócz tego, ośrodek ten odpowiedzialny jest za serię funkcji szczególnych dla tej misji, takie jak obliczanie skomplikowanej trajektorii, po której sonda będzie podróżować w kierunku Jowsza przy wykorzystaniu pięciu manewrów asysty grawitacyjnej ze strony Wenus, Ziemi i Marsa oraz przygotowanie operacji sondy w układzie Jowisza, w skład których wchodzi 26 przelotów w pobliżu Ganimedesa, Europy i Kallisto i w końcu wejście sondy na orbitę wokół Ganimedesa.

SOC natomiast odpowiedzialny jest za planowanie obserwacji naukowych za pomocą dziesięciu instrumentów zainstalowanych na pokładzie sondy JUICE w celu zmaksymalizowania ilości badań naukowych w trakcie trwania misji. W skład planowania wchodzi stworzenie harmonogramu  zmian orientacji sondy w przestrzeni w celu skierowania ich na różne cele obserwacji – Jowisza, księżyce, otoczenie plazmowe czy pole magnetyczne oraz stworzenie różnych trybów pracy każdego z instrumentów.

[AdSense-B]

 

Po udanym przeglądzie, MOC oraz SOC przechodzą teraz do następnej fazy – planowania działań wdrożeniowych. Kolejny przegląd segmentu naziemnego planowany jest na koniec 2018 roku.

Źródło: ESA