Chcesz przyczynić się do powstania rozwiązań będących odpowiedzią na zmiany klimatyczne zachodzące na świecie? Weź udział w 24-godzinnym warsztacie, który 12-13 stycznia odbędzie się w Gdańsku.

Ilość deszczu spadająca w danym miesiącu, przeciętna siła wiatru, nasłonecznienie, wilgotność powietrza… tego typu dane o klimacie udostępnia platforma EO ClimLab przygotowywana na zlecenie Europejskiej Agencji Kosmicznej. Analityczna platforma będzie wspierała tworzenie innowacyjnych produktów i usług będących odpowiedzią na zmiany klimatyczne.

W ramach projektu EO ClimLab organizowane są w Polsce warsztaty dedykowane dla osób, które chcą projektować rozwiązania związane ze skutkami zmian klimatycznych. Najbliższy hackaton, zatytułowany Pomeranian EOvation, odbędzie się 12-13 stycznia 2018 w Inkubatorze Starter (Gdańsk, Ulica Lęborska 3B).

Warsztat ma zachęcić i zaktywizować studentów, startupy oraz ludzi biznesu do działania i tworzenia rozwiązań wyzwań społecznych oraz biznesowych poświęconych zmianom klimatu. Podczas wydarzeń uczestnicy będą mieli okazję poznać przedstawicieli z sektora kosmicznego, biznesu i nauki.

W ramach EoVation uczestnicy pracując w zespołach będą mieli 24 godziny na zaproponowanie wizji rozwiązania na jeden z przedstawionych tematów, zaprojektowanie konceptu jego działania oraz przedstawienia pomysłu przed jury.

Wszystkie z zaproponowanych problemów dotyczą kwestii bezpośrednio i pośrednio powiązanych ze skutkami zmian klimatycznych w regionie pomorskim. Wyznaczonych zostało pięć tematycznych zagadnień, na których uczestnicy będą musieli się skupić. Są to kolejno:

  • Stan zanieczyszczenia na Pomorzu
  • Wzrostu poziomu morza a Żuławy
  • Analiza obszaru zniszczeń: Rytel
  • Odnawialne źródła energii: wiatr i Słońce
  • Wpływ warunków pogodowych a wypoczynek

Zespoły będą musiały zaproponować wizję rozwiązania, w którym docelowo użyte mają zostać dane satelitarne i przedstawić je w krótkiej kilkuminutowej prezentacji przed komisją z środowisk biznesowych i technicznych.

W trakcie trwania wydarzenia organizatorzy zapewniają dostęp do danych satelitarnych platformy EO ClimLab, szkolenia z wykorzystania danych satelitarnych, pomoc mentorów, wsparcie ekspertów z branży kosmicznej oraz kontakt z firmami. Udział w wydarzeniu jest bezpłatny. Organizatorem wydarzenia jest firma Blue Dot Solutions. Partnerem jest Inkubator Starter, Black Pearls VC oraz portal Kosmonauta.net

Harmonogram: 

Piątek 12 stycznia Sobota, 13 stycznia
16:00-16:30 Rejestracja uczestników 9:00-10:00 Śniadanie
16:30-17:00 Otwarcie i przedstawienie mentorów 14:00-15:00 Obiad
17:00- Początek prac -17:00 Koniec prac
20:00-20:30 Wykład: Co można zobaczyć na zdjęciach satelitarnych 17:00-18:00 Prezentacje przed Jury (3 minuty per zespół i 5 minut na pytania)
18:00-18:30 Ocena pomysłów
18:30 Ogłoszenie zwycięzców i wręczenie nagród

Na najlepsze pomysły czekają atrakcyjne nagrody:

  • Voucher na pakiet komercyjnych zdjęć satelitarnych o wartości 2 tysięcy EUR
  • Jednodniowy rejs turystyczny promem do Szwecji
  • Zestawy elektroniki i czujników do Raspberry Pi
  • Miesięczny dostęp do przestrzeni coworkingowej
  • Usługi konsultingowe Blue Dot Solutions oraz Black Pearls VC

EOClimlab to niekomercyjny projekt zlecony przez Europejską Agencję Kosmiczną (ESA) dla polsko-czesko-rumuńskiego konsorcjum. W jego skład z Polski wchodzą Omnilogy, Blue Dot Solutions, Orange, Integrated Solutions oraz Kapitech. Po stronie czeskiej są to Czech Invest i SpaceSystems Czech, a po stronie rumuńskiej znajduje się trzech partnerów informatycznych: Arobs Transilvania Software, Aries Transilvania oraz Indeco Soft.

Celem projektu nadzorowanego przez Omnilogy jest rozwijanie platformy informatycznej integrującej różne dane satelitarne i naziemne związane z problematyką zmian klimatycznych ze szczególnym uwzględnieniem danych pozyskanych przez europejski program satelitarny Copernicus. Drugim celem projektu jest zwiększanie świadomości dotyczącej problematyki zmian klimatycznych, jak i wiedzy o narzędziach i możliwościach wykorzystania danych satelitarnych dla nowych rozwiązań do przeciwdziałania ich skutkom. Odbywa się to między innymi na warsztatach o zbiorczej nazwie EOvation odbywających się w Polsce, Czechach i Rumunii.