Kosarzycki o nauce #002

https://www.facebook.com/kosarzyckionauce/posts/276497029700579?xts[0]=68.ARA32WldA1LvKiCbUPGA3uEF2roP8vzDXxl_VRQB5Fa_RnuBHwGRPyDWdo9hv0gbhVkYDSWmKwVjYGwxXptn9cYk0WPfXTWLG2pnFHZyLa6c3oH87xhk7vIC4HMOZcxro3gqZYjHS7c_P9VaYv4-yPY8JQIWNI4T-hJP1kh83D3EXLiEuW8rKsJK-9J7_YX5-2UnRufH-ZXT93QChuoAGw3ykqx27G80k7jBCgQlwgdChnBJKAbTKSIJxdERmGkYATpD9KA2-6cABLRd1NYIx17s-FXfgG2o7NTLJzid2wSPuM6sSbxl1aRL5_iDZjyZ3PyCIz-eyCg2m_fIfu5uVjo&tn=-R

https://youtu.be/cZN9orm63Uc

Radek Kosarzycki

Popularyzator astronomii. Kulturalny cham. Od 2015 r. codziennie pisze i mówi o kosmosie na Pulsie Kosmosu. Od 2020 r. pisze o kosmosie także na najlepszym polskim portalu technologicznym Spider's Web.