SW: Spektrograf ESPRESSO potwierdza istnienie Proximy b!

This artist’s impression shows the planet Proxima b orbiting the red dwarf star Proxima Centauri, the closest star to the Solar System. The double star Alpha Centauri AB also appears in the image between the planet and Proxima itself. Proxima b is a little more massive than the Earth and orbits in the habitable zone around Proxima Centauri, where the temperature is suitable for liquid water to exist on its surface.
Niebo w pobliżu Proxima Centauri i układu podwójnego Alfa Centauri AB

Międzynarodowy zespół naukowców potwierdził właśnie, że w pobliżu Proximy Centauri, najbliższej nam gwiazdy (poza Słońcem), krąży planeta o rozmiarach Ziemi. Wyniki swoich badań naukowcy opublikowali w periodyku naukowym Astronomy & Astrophysics.

Proxima b to planeta o masie 1,17 masy Ziemi, znajdująca się w ekosferze swojej gwiazdy i okrążająca ją w ciągu 11,2 dni.

To przełomowe odkrycie było możliwe dzięki precyzyjnym pomiarom prędkości radialnych gwiazdy wykonanym za pomocą szwajcarskiego spektrografu ESPRESSO, który jest aktualnie najprecyzyjniejszym instrumentem tego typu na świecie. ESPRESSO jest zainstalowany na Bardzo Dużym Teleskopie (VLT) w Chile.

Więcej czytaj w pełnym artykule na portalu Spider’s Web.

>>Kliknij tutaj<<

Radek Kosarzycki

Popularyzator astronomii. Kulturalny cham. Od 2015 r. codziennie pisze i mówi o kosmosie na Pulsie Kosmosu. Od 2020 r. pisze o kosmosie także na najlepszym polskim portalu technologicznym Spider's Web.