Tag: 2001: Mars Odyssey

Globalna mapa obfitości siarki (jako procent masy) opracowana na podstawie widm uzyskanych w 2001 roku z danych zebranych za pomocą spektrometru promieniowania gamma zainstalowanego na pokładzie sondy Mars Odyssey. Źródło: Nicole Button, LSU Planetary Science Lab

Zaglądając pod powierzchnię Marsa

Woda stanowi klucz do życia na Ziemi. Naukowcy wciąż starają się rozwikłać tajemnicę życia na Marsie badając dowody na obecność wody w glebie planety. Wcześniejsze obserwacje gleby wykonywane wzdłuż zboczy kraterów marsjańskich wskazywały na znaczące ilości nadchloranów, które zazwyczaj związane są ze słoną wodą o umiarkowanym pH. Niemniej jednak naukowcy […]