IGRINS

  • Nowa planeta w Hiadach

    Astronom Andrew Mann z University of Texas wraz ze współpracownikami odkrył planetę w pobliskiej gromadzie gwiazd. Owa planeta może pomóc astronomom lepiej zrozumieć w jaki sposób formują się i ewoluują planety. Do odkrycia planety K2-25b wykorzystano zarówno kosmiczny teleskop Kepler oraz należące do obserwatorium McDonald Observatory. Wyniki obserwacji zostały opublikowane w najnowszym wydaniu periodyku Astrophysical Journal.… Continue reading