Jak powstał obszar Mangala Valles na Marsie? Woda i wulkany

Katastroficzne powodzie spowodowane stopieniem lodu przez ciepło aktywności wulkanicznej może być odpowiedzialne za powstanie chaotycznej scenerii przedstawionej na powyższym zdjęciu sieci kanałów Mangala Valles...