Nowe spojrzenie na Słońce – dwie misje, które zbliżą się do naszej gwiazdy dziennej

Podczas gdy budujemy coraz lepsze narzędzia do wyglądania poza nasz Układ Słoneczny, dowiadujemy się coraz więcej o, zdawać by się mogło, bezkresnym morzu odległych...