Od gwiazdy do układu planetarnego. Jak powstają pierścienie protoplanetarne w obłokach gazowych

Czterysta pięćdziesiąt lat świetlnych od Ziemi, w centrum układu koncentrycznych pierścieni gazu i pyłu rośnie nowa gwiazda. W jej otoczeniu powstają nowe planety, po...