orbita Gai

  • Precyzowanie orbity Gai wykonującej mapę miliarda gwiazd

    Powyższe zdjęcie, złożone z kilku obserwacji wykonanych przez teleskop VLT Survey Telescope (VST) przedstawia kosmiczne obserwatorium Gaia jako cienki szlak jasnych kropek w dolnej połowie kadru. Zdjęcia wykonano w ramach trwającej współpracy, której celem jest wykonywanie pomiarów orbity Gai i poprawy precyzji wykonywanej przez nią mapy nieba. Obserwatorium Gaia wykonuje z orbity obserwacje nieba, których… Continue reading