Tag: Początki Wszechświata

NASA wybrała do realizacji nową misję

NASA wybrała do realizacji nową misję

NASA wybrała nową misję kosmiczną, która pomoże astronomom zrozumieć zarówno jak nasz wszechświat ewoluował jak i to jak często składniki niezbędne do powstania życia występują w układach planetarnych naszej galaktyki. Spectro-Photometer for the History of the Universe, Epoch of Reionization and Ices Explorer (SPHEREx) to planowana na dwa lata misja, […]

Zdjęcie pola badań LAGER w fałszywych barwach o powierzchni 2 stopni kwadratowych, powstałe ze zdjęć wykonanych w zakresie optycznym na długości fali 500 nm (niebieski), w bliskiej podczerwieni na 920 nm (czerwony) oraz w wąskopasmowym filtrze wyśrodkowanym na 964 nm (zielony). Ten ostatni czuły jest w zakresie Lyman alfa. Małe białe wstawki przedstawiają położenie 23 LAE odkrytych w ramach badań.

Odległe galaktyki rozmywają mgłę ciemnego młodego Wszechświata

Astronomowie badający odległy Wszechświat odkryli, że już 800 milionów lat po Wielkim Wybuchu istniało mnóstwo małych galaktyk gwiazdotwórczych. Wyniki badań wskazują, że najwcześniejsze galaktyki, które rozświetlały i jonizowały przestrzeń kosmiczną uformowały się jeszcze wcześniej. Dawno, dawno temu, około 300 000 lat po powstaniu Wszechświata, przestrzeń kosmiczna była ciemna. Nie istniały […]

Powyższy diagram przedstawia podpopulację starych gwiazd, tzw. gwiazd CEMP. Zawierają one 100 - 1 000 000 razy MNIEJ żelaza (i innych cięższych pierwiastków) niż Słońce, przy czym 10 - 10 000 więcej węgla niż żelaza. Nietypowy skład chemiczny tych gwiazd wiele mówi o materii z której powstały, jak i o naturze gwiazd, w ktrych ten węgiel powstał. Na wykresie A(C) oznacza całkowitą ilość węgla, podczas gdy oś pozioma przedstawia stosunek żelaza względem wodoru. Źródło: University of Notre Dame

Naukowcy zidentyfikowali gwiazdy drugiej generacji mówiące wiele o pierwszych gwiazdach we Wszechświecie

Astronomowie z Uniwersytetu w Notre Dame zidentyfikowali gwiazdy drugiej generacji, które mogą rzucić sporo światło na naturę pierwszych gwiazd we Wszechświecie. Podklasa wzbogaconych w węgiel, ubogich w metale gwiazd (CEMP, ang. carbon-enhanced metal-poor), tak zwanych gwiazd CEMP-no to klasa starych gwiazd charakteryzujących się dużą ilością węgla przy jednoczesnym wyraźnym braku innych […]