Tag: PTFO8-8695

Wizja artystyczna przedstawiająca olbrzymią planetę PTFO8-8695 b, która krąży wokół młodej gwiazdy w Gwiazdozbiorze Oriona. Grawitacja nowej gwiazdy wydaje się odrywać zewnętrzne warstwy planety. Źródło: A. Passwaters/Rice University

Młoda planeta zbyt blisko swojej gwiazdy macierzystej

Astronomowie poszukujący najmłodszych planet w naszej galaktyce odkryli przekonujące dowody na istnienie planety znacznie różniącej się od innych – młodego “gorącego jowisza”, którego zewnętrzne warstwy są zrywane przez gwiazdę, wokół której krąży z okresem równym 11 godzin. “Kilka znanych planet znajduje się na podobnych ciasnych orbitach, lecz z uwagi na […]