Naukowe Pesto – subiektywny przegląd tygodnia w astronomii

https://youtu.be/1vpTM4Yvusg