slonce

Powyższe zdjęcie przedstawia wydłużone strumienie plazmy płynące w tą i z powrotem wzdłuż linii pola magnetycznego nad kilkoma aktywnymi regionami powierzchni Słońca. Zdjęcie wykonano 26-27 lipca 2015 roku. Tego rodzaju aktywność jest powszechna na powierzchni Słońca. Na zdjęciu skupiono się na strumieniach zjonizowanego helu podgrzanego do temperatury 60 000 stopni Celsjusza świecących w ekstremalnym zakresie ultrafioletowym.

Źródło: NASA/SDO/Steele Hill