Złożona masa plazmy słonecznej 1-3 września

Niewielka lecz złożona materii słonecznej unosiła się nad powierzchnią przez ponad 40 godzin w dniach 1-3 września 2015 r. Na ujęciu wykonanym przez Solar Dynamics Observatory widać jak materia była rozciągana i przeciągana raz w jedną, raz w drugą stronę przez silne oddziaływania magnetyczne.

Temperatura zjonizowanych cząstek żelaza obserwowanych w tych ekstremalnie ultrafioletowym zakresie promieniowania wynosiła ok. 2 800 000 K. SDO rejestruje obraz w wielu długościach fali, z których każda odpowiada innej temperaturze materii i podkreśla inne procesy na powierzchni Słońca.

Każdej długości fali przypisana jest odróżniająca ją barwa. Długość fali 335 A jak na ujęciu powyżej zaznaczona jest niebieskim kolorem.

Źródło: SDO / NASA

Popularyzator astronomii. Kulturalny cham. Od 2023 r. redaktor naczelny portalu Focus.pl Od 2015 r. prowadzi własny portal Puls Kosmosu. Od 2020 do 2023 r. pisał o kosmosie także na łamach Spider's Web.

You may also like...