Niewielka lecz złożona materii słonecznej unosiła się nad powierzchnią przez ponad 40 godzin w dniach 1-3 września 2015 r. Na ujęciu wykonanym przez Solar Dynamics Observatory widać jak materia była rozciągana i przeciągana raz w jedną, raz w drugą stronę przez silne oddziaływania magnetyczne.

Temperatura zjonizowanych cząstek żelaza obserwowanych w tych ekstremalnie ultrafioletowym zakresie promieniowania wynosiła ok. 2 800 000 K. SDO rejestruje obraz w wielu długościach fali, z których każda odpowiada innej temperaturze materii i podkreśla inne procesy na powierzchni Słońca.

Każdej długości fali przypisana jest odróżniająca ją barwa. Długość fali 335 A jak na ujęciu powyżej zaznaczona jest niebieskim kolorem.

Źródło: SDO / NASA