advancedalie

Najnowsze, bardzo czułe teleskopy umożliwiają astronomom wykrywanie nadwyżki ciepła, która wedle oczekiwań mogłaby być markerem istnienia zaawansowanej obcej cywilizacji, która potrafi wykorzystać energie rzędu energii uwalnianej przez gwiazdy we własnej galaktyce. Profesor Michael Garrett (ASTRON General & Scientific Director) przeanalizował obserwacje radiowe wybranych galaktyk i stwierdził, że tego typu zaawansowane cywilizacje występują bardzo rzadko lub wcale ich nie ma w lokalnym Wszechświecie.

Zaawansowane cywilizacje zdolne ujarzmić energie całej galaktyki (tak zwane cywilizacje typu III w skali Kardaszewa)  powinno się ujawniać jako promieniowanie w zakresie średniej podczerwieni (mid-IR). Zespół astronomów pod kierownictwem dr Jasona Wrighta (Penn State University, USA) stworzył już listę kilkuset galaktyk (wybranych z łącznej populacji 100 000 galaktyk), w których zaobserwowano wyjątkowo silną emisję w zakresie średniej podczerwieni. Jedynym problemem jest fakt, że chociaż rzadko, to tego typu emisja może powstawać także w naturalnych procesach astrofizycznych związanych z emisją cieplną gorącego pyłu.

Profesor Michael Garrett wykorzystał radiowe pomiary najlepszych galaktyk kandydackich i odkrył, że duża większość tych systemów charakteryzuje się emisją, którą najłatwiej wytłumaczyć naturalnymi procesami astrofizycznymi. Obecność emisji radiowej na poziomach oczekiwanych przez korelację promieniowania w zakresie średniej podczerwieni i fal radiowych sugeruje, że emisja w mid-IR nie pochodzi od ciepła z kosmicznych fabryk lecz jest wynikiem promieniowania pyłu – np. pyłu powstającego i ogrzewanego w regionach formowania się masywnych gwiazd.

Prof. Garrett tłumaczy: „Pierwotne badania przeprowadzone na Penn State powiedziały nam już, że takie systemy są bardzo rzadkie, jednak nowa analiza wskazuje, że jest to zbyt optymistyczne podejście. W rzeczywistości zaawansowane cywilizacje typu III na skali Kardaszewa praktycznie nie istnieją w lokalnym wszechświecie. Moim zdaniem możemy spać spokojnie – inwazja obcych nam nie grozi!”

Żarty żartami lecz prof. Garrett wciąż przygląda się kilku galaktykom, które nie podpadają pod w/w korelację: „Niektóre z tych galaktyk zdecydowanie wymagają dokładniejszej analizy, jednak te już szczegółowo przebadane także wykazały naturalne astrofizyczne źródło promieniowania. Prawdopodobnie wszystkie przypadki da się wykluczyć, ale mimo to warto spróbować.”

Technika stosowana przez prof. Garretta może być wykorzystana także do identyfikowania mniej zaawansowanych cywilizacji (typu II na skali Kardaszewa), które kontrolują energie rzędu pojedynczych gwiazd. Takie cywilizacje wciąż byłyby dużo bardziej zaawansowane od naszej (cywilizacja ziemska nie jest nawet cywilizacją typu I), jednak mogłyby być powszechniejsze we Wszechświecie.

Profesor Garrett planuje poszukiwania cywilizacji II typu: „Trochę martwi mnie brak cywilizacji typu III. Być może zaawansowane cywilizacje są na tyle wydajne, że nie „ucieka” im tak dużo promieniowania w mid-IR – choć aktualnie wydaje się to bardzo trudne do wykonania z punktu widzenia fizyki. Ważne jednak, aby nadal poszukiwać markerów pozaziemskiej inteligencji.”

Wyniki badań zespołu opublikowano w tym tygodniu w liście do europejskiego czasopisma Astronomy & Astrophysics.

Źródło: A&A

Link do artykułu naukowego: http://www.aanda.org/articles/aa/abs/2015/09/aa26687-15/aa26687-15.html