rosettacomet

Charakterystyczny kształt komety 67P/Churyumov-Gerasimenko przypominający „gumową kaczkę” jest wynikiem łagodnego zderzenia dwóch obiektów do którego doszło miliardy lat temu.

Osobliwy kształt komety 67P/Churyumov-Gerasimenko był zagadką dla naukowców odkąd po raz pierwszy pojawił się na zdjęciach przesłanych przez sondę Rosetta w zeszłym roku.

Czy kształt ten był skutkiem zderzenia czy też przewężenie między dwoma płatami obiektu powstało wskutek erozji?

Międzynarodowy zespół naukowców twierdzi w najnowszym wydaniu Nature, że znalazł odpowiedź na to pytanie. Według autorów artykułu „kometa 67P/Churyumov-Gerasimenko powstała z dwóch osobnych obiektów”.

„Doszliśmy do wniosku, że kometa powstała na wczesnym etapie powstawania Układu Słonecznego w wyniku delikatnej kolizji przy małej prędkości do której doszło między dwoma w pełni ukształtowanymi kometazymalami (mini-kometami) o średnicy 1 kilometra.”

Dowodem według naukowców są różnice między warstwami obu płatów tworzących dzisiejszą kometę.

Czytaj więcej: Urania – Postępy Astronomii