orbiterviews

Kamera High Resolution Imaging Science Experiment (HiRISE) zainstalowana na pokładzie sondy Mars Reconnaissance Orbiter (NASA) często wykonuje zdjęcia wydm marsjańskich badając ruchome gleby. Owe zdjęcia dostarczają naukowcom informacji o erozji oraz ruchu materii na powierzchni, wietrze, cyklach pogodowych a nawet o ziarenkach piasku i ich rozmiarach. Niemniej jednak oprócz samych wydm, zdjęcia często ukazują naturę skał pod wydmami.

W przestrzeni między wydmami od czasu do czasu na zdjęciach pojawia się bardzo popękana powierzchnia. Spękane skały są odporne na erozję spowodowaną przez wiatr i wydają się być skałą macierzystą popękaną wskutek wielokrotnie występujących w historii Marsa zmian temperatury.

Czytaj więcej na portalu Urania.