CUj-ih3WEAAd6SW.jpg
HD 219134 to gwiazda na progu sławy. Jak dotąd ta niewielka gwiazda (0.8 mas Słońca), ledwie widoczna nieuzbrojonym okiem miała tylko jedną charakterystyczną cechę: znajdowała się zaledwie 6.5 parseków od Ziemi, i należała do 150 gwiazd naszego najbliższego otoczenia.
Motalebi et al. jednak odkryli, że ma jeszcze jedną cechę, która wyróznią ją spośród gwiazd w naszym sąsiedztwie – posiada bowiem skalistą planetę, która przechodzi na tle jej tarczy! Owa planeta HD 219134b okrąża swoją gwiazdę co trzy dni, ma masę 4.5 masy Ziemi, 1.7 promienia Ziemi, a tym samym średnią gęstość 5.9 g/cm^3typową dla planet skalistych.
System składa się z trzech dodatkowych planet o minimalnych masach między 2.7 a 61 mas Ziemi i okresach orbitalnych od 6.8 do 1200 dni. Bliskość tego układu do Ziemi i jasność gwiazdy centralnej pozwoli na szczegółową charakteryzację układu, jego dynamiki, składu i historii formowania.

 

Źródło: Astronomy and Astrophysics