imagelayersa

Ophir Chasma stanowi północny fragment obszernego systemu marsjańskiego kanionu Valles Marineris, a powyższe zdjęcie wykonane 10 sierpnia br. za pomocą kamery HiRISE (High Resolution Imaging Science Experiment) zainstalowanej na pokładzie sondy Mars Reconnaissance Orbiter przedstawia niewielki fragment jego ściany i podłoża.

Skały tworzące ścianę wyraźnie dzielą się na wiele warstw sedymentacyjnych, a podłoże pokryte jest nawianym materiałem, który tworzy łuki rozmiarem mieszczące się między fałdami piasku a wydmami.

Zdjęcia tego typu pomagają geologom badać mechanizmy formowania się rozległych systemów tektonicznych takich jak Valles Marineris. (Słowo „tektonika” nie oznacza tego samego co „tektonika płyt”, a odnosi się po prostu do istotnych napięć i naprężeń w skorupie planety. Tektonika płyt to główny rodzaj aktywności tektonicznej na Ziemi, na Marsie nie występuje tektonika płyt.)

Źródło: NASA