PIA20130

Powyższe zdjęcie wykonane przez sondę Dawn przedstawia wysoką, stożkowatą górę Ahuna Mons na powierzchni Ceres. Góra nazwana tak na cześć tradycyjnego festiwalu plemenia Sumi w Indiach ma wysokość 6 km i średnicę ok. 20 km.

Sonda Dawn wykonała to zdjęcie 14 października 2015 roku z wysokości 1470 km. Każdy piksel zdjęcia odpowiada kwadratowi o boku 140 metrów.

Misja Dawn zarządzana jest przez Jet Propulsion Laboratory dla Dyrektoratu Misji Naukowych NASA w Waszyngtonie. Misja Dawn realizowana jest w ramach programu Discovery.

Więcej informacji o misji Dawn można znaleźć pod adresem http://dawn.jpl.nasa.gov