Sparkling at the centre of this beautiful NASA/ESA Hubble Space Telescope image is a Wolf–Rayet star known as WR 31a, located about 30 000 light-years away in the constellation of Carina (The Keel). The distinctive blue bubble appearing to encircle WR 31a, and its uncatalogued stellar sidekick, is a Wolf–Rayet nebula — an interstellar cloud of dust, hydrogen, helium and other gases. Created when speedy stellar winds interact with the outer layers of hydrogen ejected by Wolf–Rayet stars, these nebulae are frequently ring-shaped or spherical. The bubble — estimated to have formed around 20 000 years ago — is expanding at a rate of around 220 000 kilometres per hour! Unfortunately, the lifecycle of a Wolf–Rayet star is only a few hundred thousand years — the blink of an eye in cosmic terms. Despite beginning life with a mass at least 20 times that of the Sun, Wolf–Rayet stars typically lose half their mass in less than 100 000 years. And WR 31a is no exception to this case. It will, therefore, eventually end its life as a spectacular supernova, and the stellar material expelled from its explosion will later nourish a new generation of stars and planets.

Na środku powyższego zdjęcia wykonanego za pomocą Kosmicznego Teleskopu Hubble’a świeci gwiazda Wolfa-Rayeta znana pod oznaczeniem WR 31a, znajdująca się ok. 30 000 lat świetlnych od nas w gwiazdozbiorze Kila.

Charakterystyczny niebieski bąbel, który otacza WR 31a to mgławica Wolfa-Rayeta – międzygwiezdny obłok pyłu, wodoru, helu i innych gazów. Tego typu obłok powstaje gdy szybkie wiatry gwiezdne oddziałują z zewnętrznymi powłokami wodoru emitowanymi przez gwiazdy Wolfa-Rayeta. Takie mgławice bardzo często przybierają kształt pierścienia lub sferyczny. Powyższy bąbel – który powstał około 20 000 lat temu – powiększa się w tempie 220 000 kilometrów na godzinę!

Niestety cykl życia gwiazdy Wolfa-Rayeta to zaledwie kilkaset tysięcy lat – praktycznie mrugnięcie oka w kosmicznej skali. Choć zaczynają one życie z masą ponad 20 mas Słońca, gwiazdy Wolfa-Rayeta tracą połowę swojej masy w pierwszych 100 000 lat swojego życia. WR 31a nie jest pod tym względem wyjątkiem. Dlatego też wkrótce zakończy swoje życie w spektakularnym wybuchu supernowej, a gwiezdna materia wyrzucona w tej eksplozji będzie potem surowcem do powstawania nowych generacji gwiazd i planet.

Źródło: ESA

Źródło zdjęcia: ESA/Hubble & NASA