jameswebbspa

Instalacja osiemnastego i ostatniego segmentu głównego zwierciadła przyszłego największego i najsilniejszego teleskopu kosmicznego została zakończona. Instalacja ostatniego lustra w ośrodku Goddard Space Flight Center w Greenbelt w stanie Maryland to istotny krok milowy w montażu Kosmicznego Teleskopu Jamesa Webba.

„Naukowcy i inżynierowie spędzili ogromne ilości czasu na instalacji tych niesamowitych, niemal idealnych zwierciadeł, które będą skupiać światło pochodzące z dotąd ukrytych przed nami atmosfer planet pozasłonecznych, regionów formowania gwiazd i samych początków Wszechświata,” powiedział John Grunsfeld, zastępca administratora Dyrektoratu Misji Naukowych NASA w Waszyngtonie. „Teraz kiedy zwierciadło jest już zainstalowane jesteśmy jeden krok bliżej niesamowitych obserwacji, które pozwolą nam na odkrycie wielu tajemnic Wszechświata.”

Każdy z sześciokątnych segmentów lustra ma średnicę 1.3 m i masę 40 kg. Po pełnym rozłożeniu teleskopu w przestrzeni kosmicznej, składające się z 18 takich segmentów lustro będzie działało jako jedno lustro o średnicy 6.5 m.

„Zakończenie montażu zwierciadła głównego stanowi istotny krok milowy i kulminację ponaddziesięcioletniej pracy nad projektem, produkcją, testowaniem i montażem zwierciadła głównego,” powiedział Lee Feinberg, menedżer projektu budowy optycznych elementów teleskopu.

1-jameswebbspa

Mimo, że montaż zwierciadła głównego zakończył się, przed naukowcami jeszcze dużo pracy do zakończenia pełnej budowy obserwatorium kosmicznego.

„Teraz po zakończeniu montażu zwierciadła zajmiemy się instalowaniem innych elementów optycznych i przeprowadzaniem testów wszystkich komponentów teleskopu tak, abyśmy mieli pewność, że teleskop przetrwa start na szczycie rakiety,”  mówi Bill Ochs, menedżer projektu Kosmicznego Teleskopu Jamesa Webba.