theeuropeans

10 marca br. podczas spotkania w Amsterdamie oficjalnie ogłoszono aktualizację mapy drogowej ESFRI (Forum for a European Strategy in Research Infrastructures).Owa mapa drogowa obejmuje także EST (European Solar Telescope – Europejski Teleskop Słoneczny).

EST to projekt budowy największego teleskopu słonecznego na świecie – o średnicy czterech metrów – w Obserwatorium Wysp Kanaryjskich. W pracach nad projektem koordynowanym przez Instituto de Astrofisica de Canarias (IAC) biorą udział instytuty badawcze z czternastu krajów europejskich. Głównym zadaniem teleskopu byłoby badanie zjawisk słonecznych takich jak plamy słoneczne czy rozbłyski z niespotykaną dotąd dokładnością i rozdzielczością sięgającą kilkudziesięciu kilometrów na powierzchni Słońca. Dzięki temu EST może pozwolić nam lepiej zrozumieć aktywność magnetyczną Słońca oraz gwałtowne erupcje związane z emisją dużych ilości elektrycznie naładowanej materii, które powodują zakłócenia w pracy satelitów znajdujących się na orbicie okołoziemskiej.

Teraz gdy projekt uzyskał status projektu priorytetowego, istnieją spore szanse na zapewnienie wsparcia finansowego ze strony krajów członkowskich w najbliższej przyszłości. Hiszpański rząd, już teraz przez Sekretarza Stanu ds. Badań, Rozwoju i Innowacji, zaoferował wyraźne wsparcie i wkład finansowy przeznaczony na budowę EST.

Mapa drogowa ESFRI 2016 określa nowe projekty naukowe, którymi jest zainteresowana cała europejska społeczność naukowa  które obejmują wszystkie pola nauki. Aktualnie mapa uwzględnia 21 projektów, w tym sześć nowych – wśród nich EST – oraz 29 „symbolicznych” projektów, które znajdowały się w fazie rozwoju praktycznego przed końcem 2015 roku.

SOLARNET oraz GREST to dwa aktualnie działające europejskie projekty koordynowane przez IAC, które zapewniają ciągłość badań nad projektem EST, który ma na celu utrzymać zintegrowaną aktywność społeczności heliofizyków w Europie poprzez aktywność w sieci, w szkołach, mobilność młodych naukowców oraz programy dostępu do teleskopów i baz danych oraz wspólne działania R&D prowadzące do powstawania najnowocześniejszych technologii niezbędnych do realizacji tego projektu.

Źródło: Instituto de Astrofisica de Canarias (IAC)