Hubblecast: Przyszłość Hubble’a, część 1

Kolejny film z serii Hubblecast zrealizowany wspólnie przez Europejskie Obserwatorium Południowe oraz HST.

W linku możliwość wybrania napisów w języku polskim. Tłumaczenie nasze.

Author: Radek Kosarzycki

Niedoszły astronom. Prawie filolog. Aspołeczny popularyzator nauki. Kulturalny cham.