Kolejny film z serii Hubblecast zrealizowany wspólnie przez Europejskie Obserwatorium Południowe oraz HST.

W linku możliwość wybrania napisów w języku polskim. Tłumaczenie nasze.

By Radek Kosarzycki

Popularyzator astronomii. Od 2015 r. codziennie pisze i mówi o kosmosie.