Astronomowie odkryli drugi księżyc krążący wokół planetoidy Elektra
Źródło: Yang/ESO

Astronomowie odkryli nowy księżyc krążący wokół planetoidy Pasa Głównego (130) Elektra – to ten najmniejszy obiekt widoczny na powyższym zdjęciu. Zespół pracujący pod kierownictwem Bina Yanga (ESO, Santiago, Chile) wykonał zdjęcia obiektu wykorzystując instrument SPHERE zainstalowany na teleskopie UT3 stanowiącym element sieci Bardzo Dużego Teleskopu (VLT) w Cerro Paranal w Chile. Nowy, drugi księżyc planetoidy (130) Elektra ma średnicę około 2 kilometrów i został tymczasowo nazwany S/2014 (130) 1 – tym samym Elektra dołączyła do rodziny układów potrójnych.  Wykorzystując niespotykaną czułość i wysoką rozdzielczość przestrzenną instrumentu SPHERE zespół zaobserwował także inny układ potrójny w pasie głównym – planetoidę (93) Minerva.

Planetoidy to pozostałości po materii, z której uformowały się planety skaliste na początku istnienia Układu Słonecznego. Badanie planetoid za pomocą różnych instrumentów i sond jest zadaniem kluczowym dla zrozumienia mechanizmów, które prowadziły do powstania planet i ich ewolucji w czasie.

Wykorzystując dane zebrane za pomocą instrumentu SPHERE zespół naukowców był w stanie określić, że zarówno (130) Elektra jak i (93) Minerva powstały wskutek zderzenia. W wyniku tego zderzenia znaczne odłamki materii oderwały się i uleciały w przestrzeń kosmiczną stając się satelitami jednego z ciał biorących udział w zderzeniu. W tym przypadku niewielka odległość satelitów od większej planetoidy macierzystej, duży stosunek masy między księżycami a ich planetoidą macierzystą oraz ten sam skład chemiczny wspierają powyższą teorię.

Więcej informacji:

Źródło: ESO