SDO rejestruje tranzyt Merkurego na tle tarczy Słońca

Satelita Solar Dynamics Observatory także wczoraj obserwował tranzyt Merkurego na tle tarczy Słońca. Z tej perspektywy faktycznie wygląda to rewelacyjnie, prawda?

Źródło: NASA

Author: Radek Kosarzycki

Niedoszły astronom. Prawie filolog. Aspołeczny popularyzator nauki. Kulturalny cham.