Wizja artystyczna układu planetarnego. Źródło: NASA/JPL-Caltech
Wizja artystyczna układu planetarnego. Źródło: NASA/JPL-Caltech

Międzynarodowy zespół astronomów ogłosił odkrycie egzoplanety o masie Neptuna oraz gęstości porównywanej z gęstością Ziemi. Według wyników, nowa planeta oznaczona EPIC212521166 b to jak dotąd najbardziej masywna planeta o promieniu mniejszym od promienia Neptuna. Artykuł opisujący szczegółowo odkrycie został opublikowany 13 maja na portalu arXiv.

Zespół pracujący pod kierownictwem Hugh Osborna z University of Warwick w Wielkiej Brytanii przeanalizował dane zebrane przez Kosmiczny Teleskop Keplera w ramach przedłużonej misji K2, pod kątem poszukiwania planet wokół gwiazdy EPIC212521166. Gwiazdę tą charakteryzuje wiek około 8 miliardów lat, niska metaliczność i masa niewiele większa od 0.7 masy Słońca, a jej odległość od Ziemi wynosi około 380 lat świetlnych. Dane zebrane w ramach misji K2 pozwoliły uznać tę gwiazdę za najprawdopodobniej posiadającą planety.

Osborn wraz ze współpracownikami przeprowadził dodatkowe pomiary prędkości radialnej EPIC212521166, aby potwierdzić obecność egzoplanet w jej pobliżu. Do obserwacji przeprowadzonych w marcu 2016 roku, zespół wykorzystał spektrograf HARPS (Gigh Accuracy Radial velocity Planet Searcher) zainstalowany na 3,6-metrowym teleskopie w Obserwatorium La Silla w Chile.

„Przedstawiamy informację o wykryciu planety o promieniu mniejszym od promienia Neptuna, krążącej wokół gwiazdy EPIC212521166 w danych fotometrycznych zebranych w ramach misji K2 oraz potwierdzenie i pomiar masy tej planety metodą prędkości radialnych z wykorzystaniem spektrografu HARPS,” napisali naukowcy w artykule.

Według informacji przedstawionych w artykule EPIC 212521166b okrąża swoją gwiazdę macierzystą w około 14 dni. Planeta ma masę 18,3 mas Ziemi oraz promień ok. 2,6 promienia Ziemi – dzięki czemu jest to najmasywniejsza planeta o promieniu mniejszym od promienia Neptuna.

Przy gęstości na poziomie 5,7 g/cm3 planeta najprawdopodobniej posiada duże skaliste jądro. Naukowcy obliczyli, że takie jądro musi składać się głównie z enstatytu (70 procent) i żelaza (30 procent).  Ponadto może zawierać znaczne ilości wody oraz wodorowo-helową atmosferę.

Źródło: phys.org