DSC_0308Rozpoczęcie naboru do akceleratora technologii kosmicznych ogłosiła podsekretarz stanu Jadwiga Emilewicz wraz z organizatorami przedsięwzięcia – ekspertem w dziedzinie technologii downstream – dr. Krzysztofem Kanawką z firmy Blue dot Solutions i Wojciechem Drewczyńskim z gdańskiego funduszu venture capital – Black Pearls VC. Celem akceleratora jest wsparcie rozwoju krajowego sektora kosmicznego poprzez selekcję i rozwój najlepszych rozwiązań polskiej myśli technicznej i zapewnienie im rynków zbytu oraz finansowania.

Akcelerator technologii kosmicznych Space3ac będzie wspierał rozwój projektów dolnego segmentu sektora kosmicznego (tzw. downstream) wykorzystujących dane z obserwacji Ziemi i nawigacji satelitarnej. Autorzy najlepszego ze zgłoszonych do akceleratora pomysłów otrzymają 50 tys. zł na badania naukowe, a pula inwestycji w akcelerowane projekty to nawet 2 miliony zł.

 

„Sektor kosmiczny jest jednym z najbardziej innowacyjnych i zaawansowanych technologicznie obszarów, mającym coraz większe znaczenie dla gospodarki europejskiej i światowej. Wiele wynalazków i innowacyjnych rozwiązań wykorzystujących dane satelitarne usprawnia nam nasze codzienne życie. Mam nadzieję, że podobnie jak w ubiegłych latach nasi naukowcy, inżynierowie i przedsiębiorcy będą licznie uczestniczyli w tym konkursie i zaproponują innowacyjne zastosowania nawigacji satelitarnej” – podkreśliła wiceminister rozwoju Jadwiga Emilewicz.

 

logo-space3ac-rozszerzone

 

Misją akceleratora jest rozwijanie polskiego przemysłu kosmicznego poprzez łączenie przemysłu i spółek skarbu państwa ze startupami. Chcemy wspierać eksport polskich produktów i usług związanych z sektorem kosmicznym nie tylko w Europie, ale i poza nią” – mówi Wojciech Drewczyński, jeden z pomysłodawców Space3ac.

Mechanika programu wynika z doświadczeń praktyków, którzy na co dzień pracują ze startupami. Zakłada ona, że na sukces pracują zarówno organizatorzy jak i uczestnicy akceleratora. Ci ostatni wnoszą dobry pomysł wpisujący się w zidentyfikowaną potrzebę rynku, zgrany zespół ludzi którzy chcą go rozwijać i – 6 tygodni wolnego czasu na intensywną pracę w Gdańsku. Organizatorzy zaś skupiają się na sprawach zarówno bardziej przyziemnych jak zapewnienie noclegów czy warunków do pracy ale – przede wszystkim – organizują mentorów, którzy poprowadzą zespoły projektowe, a także zapewniają partnerów biznesowych – potencjalnych klientów rozwijanej przez te zespoły technologii. Wpisanie projektów w potrzeby konkretnych podmiotów, czyli nadanie im kontekstu biznesowego już na tak wczesnym etapie jest więc podstawą całej koncepcji.

Aplikacje do akceleratora będzie można składać do 20 czerwca przez stronę www.space3.ac. W pierwszym etapie zostanie wyselekcjonowanych 10 zespołów, które zostaną zaproszone na Preparation Camp do Gdańskiego Inkubatora Starter w terminie 27-29 czerwca.

O udział w programie akceleracyjnym starać się mogą startupy, laureaci konkursów Galileo Masters, Copernicus Masters, zespoły akademickie, które pracują nad projektami wykorzystującymi technologie kosmiczne (EO, GNSS, ICT Space, telekomunikacja). Przy selekcji najlepszych projektów istotną rolę odegra wiedza techniczna pomysłodawców, świadomość rynkowa, kompletność zespołu, potencjał biznesowy, a przede wszystkim projekt i problem, który ma on rozwiązywać.

Właściwa akceleracja, dla 5 najlepszych zespołów wybranych podczas obozu przygotowawczego, rozpocznie się 18 lipca i potrwa do 28 sierpnia 2016. Podczas trwania programu uczestnicy będą uczyć się jak realizować projekty kosmiczne i nimi zarządzać. Szerokie grono polskich i zagranicznych mentorów będzie pomagać zespołom w kwestiach biznesowych i technicznych niezbędnych do realizacji projektu.

Finałem pierwszego naboru do akceleratora będzie prezentacja projektów przed międzynarodową grupą inwestorów, podczas Demo Day, które odbędzie się 8 września. Łączna pula na inwestycje w projekty z zakresu technologii kosmicznych od podmiotów krajowych i zagranicznych wynosi 2 000 000 PLN. Oprócz bezpośredniego wsparcia finansowego zespoły mogą liczyć na szeroką sieć kontaktów, którą posiada akcelerator Space3.ac w podmiotach tj. ESA, GSA, POLSA, oraz w polskich i zagranicznych firmach z sektora kosmicznego.

Dla najlepszego zespołu czekać będzie 50 000 PLN na prace badawczo-rozwojowe. Zespoły mają także szanse na komercyjne wdrożenia wytworzonych technologii u partnerów programu – przedstawicieli przemysłu i spółek skarbu państwa.