dd

Zespół naukowy misji New Horizons opublikował nową, zaktualizowaną panchromatyczną, globalną mapę Plutona. Mapa uwzględnia dane ze wszystkich zdjęć powierzchni Plutona wykonanych w dniach 7-14 lipca 2015 roku, których rozdzielczość waha się od 30 km/piksel po stronie Plutona skierowanej do Charona (lewa i prawa część mapy) do 235 metrów/piksel po stronie skierowanej do sondy New Horizons podczas przelotu w pobliżu Plutona 14 lipca 2015 r. (środek mapy). Półkula Plutona niewidziana przez sondę podczas przelotu sondy New Horizons obserwowana była ze znacznie większej odległości i dlatego też w gorszej rozdzielczości.

Najnowsze zdjęcia uwzględnione na powyższej mapie zostały przesłane na Ziemię 25 kwietnia br. a zespół bezustannie dodaje do niej nowe zdjęcia stopniowo przesyłane na Ziemię. Wszystkie zdjęcia wykonane podczas przelotu powinny dotrzeć na Ziemię na początku jesieni. Aktualnie zespół pracuje nad aktualną mapą kolorową.

Źródło: NASA/JHUAPL/SWRI

By Radek Kosarzycki

Redaktor naczelny Pulsu Kosmosu oraz Focus.pl. Miłośnik psów