NGC 6496: heavy-metalowa gromada

NGC 6496. Źródło: ESA/Hubble & NASA/Judy Schmidt

NGC 6496. Źródło: ESA/Hubble & NASA/Judy Schmidt

Powyższa gromada kulista – NGC 6496 – której wiek szacuje się na 10.5 miliarda lat jest domem dla gwiazd o bardzo wysokiej metaliczności. Gwiazdy tworzące tą spektakularną, sferyczną gromadę wzbogacone są o dużo większą domieszkę metali – pierwiastki cięższe od wodoru i helu zwane są metalami w astronomii – niż inne gwiazdy znajdowane w tego typu gromadach.

Zmienne gwiazdy o wysokiej metaliczności

Niektóre z tych gwiazd są także gwiazdami zmiennymi, co oznacza, że ich jasność regularnie zmienia się w czasie. NGC 6496 charakteryzuje się grupą zmiennych długookresowych – olbrzymich pulsujących gwiazd, których jasność zmienia się w okresie nawet ponad 1000 dni – oraz krótkookresowych zmiennych zaćmieniowych, których jasność spada gdy przesłaniane są przez swoich gwiezdnych towarzyszy.

Natura zmienności tych gwiazd może powiedzieć nam wiele o ich masie, promieniu, mocy promieniowania, temperaturze, składzie chemicznym i ewolucji, dzięki czemu astronomowie otrzymują informacje, których uzyskanie w przeciwnym razie byłoby bardzo trudne, a nawet niemożliwe.

Gromada kulista NGC 6496 została odkryta w 1826 roku przez szkockiego astronoma Jamesa Dunlopa. Gromada znajduje się około 35 000 lat świetlnych od nas w gwiazdozbiorze nieba południowego – Skorpionie.

Źródło: ESA


Aby Puls Kosmosu nadal istniał – potrzebujemy Ciebie jako Patrona, a nawet Mecenasa!

Aby zobaczyć co możesz otrzymać w zamian za wsparcie kliknij logo poniżej.

patron


 

Popularyzator astronomii. Kulturalny cham. Od 2023 r. redaktor naczelny portalu Focus.pl Od 2015 r. prowadzi własny portal Puls Kosmosu. Od 2020 do 2023 r. pisał o kosmosie także na łamach Spider's Web.

You may also like...