NGC 6496. Źródło: ESA/Hubble & NASA/Judy Schmidt
NGC 6496. Źródło: ESA/Hubble & NASA/Judy Schmidt

Powyższa gromada kulista – NGC 6496 – której wiek szacuje się na 10.5 miliarda lat jest domem dla gwiazd o bardzo wysokiej metaliczności. Gwiazdy tworzące tą spektakularną, sferyczną gromadę wzbogacone są o dużo większą domieszkę metali – pierwiastki cięższe od wodoru i helu zwane są metalami w astronomii – niż inne gwiazdy znajdowane w tego typu gromadach.

Zmienne gwiazdy o wysokiej metaliczności

Niektóre z tych gwiazd są także gwiazdami zmiennymi, co oznacza, że ich jasność regularnie zmienia się w czasie. NGC 6496 charakteryzuje się grupą zmiennych długookresowych – olbrzymich pulsujących gwiazd, których jasność zmienia się w okresie nawet ponad 1000 dni – oraz krótkookresowych zmiennych zaćmieniowych, których jasność spada gdy przesłaniane są przez swoich gwiezdnych towarzyszy.

Natura zmienności tych gwiazd może powiedzieć nam wiele o ich masie, promieniu, mocy promieniowania, temperaturze, składzie chemicznym i ewolucji, dzięki czemu astronomowie otrzymują informacje, których uzyskanie w przeciwnym razie byłoby bardzo trudne, a nawet niemożliwe.

Gromada kulista NGC 6496 została odkryta w 1826 roku przez szkockiego astronoma Jamesa Dunlopa. Gromada znajduje się około 35 000 lat świetlnych od nas w gwiazdozbiorze nieba południowego – Skorpionie.

Źródło: ESA


Aby Puls Kosmosu nadal istniał – potrzebujemy Ciebie jako Patrona, a nawet Mecenasa!

Aby zobaczyć co możesz otrzymać w zamian za wsparcie kliknij logo poniżej.

patron